/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
04:47
2.
3.
03:34
4.
04:27
5.
6.
04:44
7.
04:08
8.
9.

about

For free download click "Buy Now" and enter "0" as your price.

The whole material on this album was composed, recorded and mastered by L.
All the music, sounds, lyrics and artwork belong to L. unless stated otherwise (see credits below).

credits

released August 22, 2013

Credits go out to:
Karin Tauber for the cover art, the picture for Track 6 and also editing the picture for Track 2.
(www.facebook.com/Aradnia.Shadow)
S. for the picture for Track 9.
(spenot.deviantart.com)
Robert Keresztesy for the vocals and backing vocals on Track 5.
(mieresch.bandcamp.com)
Singing birds atmosphere on Track 8 by klankbeeld
(freesound.org/people/klankbeeld)
Playing children atmosphere on Track 5 by Tomlija
(freesound.org/people/Tomlija)

This album wouldn’t have been possible without the support from my Dad and Family and my Friends.

tags

license

all rights reserved

about

Cityscape Drawn in Black Ink Cluj Napoca, Romania

contact / help

Contact Cityscape Drawn in Black Ink

Streaming and
Download help

Track Name: Lét?
Elérhetetlen, elérinthetetlen, megérinthetetlen, megfoghatatlan,
Ismeretlen, érthetetlen, sejthetetlen, megfejthetetlen.
Hallhatatlan, elmondhatatlan, felfedhetetlen, kideríthetetlen,
Megérthetetlen, megérezhetetlen, kifejezhetetlen, feltárhatatlan.

Szavak nélkül, gondolatban, képzeletben, elmerengve,
Mindenkitől elszakadva, mindentől távol állva,
Létezve és nem létezve, kételyekbe temetkezve,
Végtelen idő kapujában, egyre-egyre-egyre csak várva.

Ősi erők, varázslatok, mágikus szavak, ráolvasások,
Mindig várva, anticipálva, elvarázsoltan, hatás alatt állva,
Megidézve, megigézve, előhívva, felidézve,
Feltámasztva, visszahozva, látszatot keltve lélegezve.

Testetlenül, elhagyatva, elfelejtve, eltemetve,
Emlékek közt keresgélve, annyi mindent újra élve,
Kétségekben, bizonytalanságban, remény nélkül, kétkedésben,
Léteztél-e, életedben, mindörökkön kételyedben.

Lehangoló, mélységes mélységek birodalma,
Síron túli homály és köd magába fogadva.

Translation:

Existence?

Unattainable, untouchable, unreachable, incomprehensible,
Unknown, unintelligible, unforeseeable, unsolvable,
Inaudible, unmentionable, unrevealable, undiscoverable,
Incomprehensible, imperceptible, inexpressible, undisclosable.

Without words, in thoughts, pondering in imagination,
Seceded from everyone, alien from everything,
Existing and non-existing, buried in doubts,
Evermore waiting for an unending time.

Ancient forces, spells, magical words, chants,
Always waiting, anticipating, enchanted, under the influence,
Summoned, hypnotized, called forth, evoked,
Resurrected, resuscitated, seemingly breathing.

Without body, abandoned, forgotten, buried,
Seeking through memories, reliving so many things,
In doubts, insecure, hopeless, in unbelief,
Have you ever existed in your life, forever in misgiving.

Dismal kingdom of profound depths,
Embraced by otherworldly mist and fog.
Track Name: Személyes bolygók
Félelmetes távolságok kötnek össze minden embert,
Bolygók után kutatnak, de azok a Földön vannak.
Minden bolygón más-más személy, egyesek meg lakatlanok.
Háznak hívjuk néha őket.

Ha tükörbe nézne egy város, nagy űr nézne vissza,
De ők távolba tekintve vesznek bele a végtelenbe,
Elszigetelten lebegve, köztük semmi, semmirekellők
Áramlatok irányítva eltakartan.

Bolygóközti távolságok, egyre csak nőnek, kapcsolatuk
Láthatatlan, nem létezik, illúzióba temetkezik.
Szavak voltak, szavak vannak, de a varázs régen veszve,
Kimondjuk és mi se értjük, aki elmegy, hova menne?

Lakatlan égitestre, elfeledve, eltemetve,
Vajon megtalálnánk őket, csak egy kicsit odafigyelve?
Ugyanarra a helyre megyünk, vagy teljesen más bolygóra,
S akár eddig, magányunkban, tovább lebegve álmodozunk?

Translation:

Personal planets

Awe-inspiring distances connect all the people
They’re looking for planets, but the planets are on Earth.
Single resident on every planet and some planets are uninhabited.
Home is what we call them sometimes.

If a city would look in a mirror, a void would be reflected,
But looking far away, they get lost in infinity.
Floating in isolation, in their mids nothing, good for nothings
Currents guiding hidden.

Planetary distances, constantly growing, their connections,
Invisible, non-existent, buried in illusions.
Words existed, words still exist, but the magic is long gone,
We pronounce, but don’t understand, those who leave, where would they be going?

To an empty planet, forgotten, buried,
Would we ever find them, by paying just a bit more attention?
Are we going to the same place, or to different planets,
And continue on floating dreamingly.
Track Name: Post-mortem
Ott feküdtem egy asztalon, amikor felébredtem,
Gyomrom fel volt vágva, belsőim szerte-széjjel,
Kimegyek a folyosóra, az emberek rám tekintenek,
Felordítva elszaladnak, félelmükben menekülnek.

Első embert megragadom, szánalmasan csapkodni kezd,
Teljes torokból ordibálva, nyakába harapva elnémítom.
Az egész korház fel van dúlva, irtózatos pánik tört ki,
Áldozatom földre dobva, vérszomjasan tovább megyek.

Magányomat orvosolom, ebben az új állapotban,
Nem akarok semmi rosszat, csak egy kicsit barátkozni.
Hamarosan a hisztéria, tovább terjed, városira
Egyre többen táplálkozunk, örömteli állapotban.

Nem sokára, az egész világ, lakománkba kapcsolódik,
Elfelejtve minden, egymás közti viaskodást.
Társadalom bilincsei, földre hullva szabadítnak,
Visszatérve mindannyian, alapvető állapotba.

Translation:

Post-mortem

I was laying on a table, when I had awakened,
My stomach cut open, my intestines spread all over,
I step out to the corridor, the people look at me,
They run away screaming, fleeing in fear.

I grab the first person, starts fluttering woefully,
Screaming on the top of his lungs, I silence him with a bite on his neck.
The whole hospital is stirred up, a dire panic breaks out,
With bloodlust I go on, as I throw my victim on the floor.

I find remedy for my solitude in this new state,
I don’t want no harm, just to be a little friendly.
Soon the hysteria, spreads into municipal
More and more we feed on, in this joyful state.

Not before long, the whole world joins our feast,
Forgetting every conflict, in-between themselves.
Society’s chains relievingly fall,
Returning all of us, to our primordial state.
Track Name: Hajnal
Hullnak a fákról a fekete levelek,
Hullnék én is, de én csak lebegek.
Esőcsepp keni szét a festéket e tájon,
Nincs fény, mi áthatoljon a sűrű homályon.

Indigó gyökerek a lélek mélyéről erednek,
De betegek az ágak, kopáran merednek.
Te csak állsz és bámulsz rám lentről,
Talán mosolyogsz is, de már nem látom fentről.

Repülnek a madarak, fekete pontok az égen,
Mozdulatlan test lóg egy kötélvégen.
Még egy pillantást vetek rá, s megyek utamra,
Halvány sugarak vetődnek az ezüstös harmatra.

Összemosódnak a színek, monokrómba váltva,
Üresen mered a táj, ítéletre várva.
Beköszönt a tél, ő marad veletek,
A világ lassan a végéhez ér, de én csak nevetek.

Translation:

Dawn

Black leaves falling from the trees,
I would fall too, but I am floating.
Raindrops smear the paint across the land,
There is no light, to pierce the gloom.

Indigo roots, from the depths of the soul,
But the branches sick, stretching empty.
You’re just standing there, looking at me from beyond,
Perhaps you’re smiling, but I can’t see it from above.

Flying birds, black dots in the sky,
A motionless body is hanging from the rope.
One last glance I take at it, and go on my way
Pale light falls on the silvery dew.

Colors blur together, turning to monochrome,
Waiting for judgment, the land awaits empty.
Winter is coming, it will stay with you,
The world is slowly ending, but I’m just smiling.
Track Name: Nekropolisz (feat. Keresztesy Robert)
Eljön az éjjel, halált hoz magával,
Az utcai lámpák fénye elvesz a sötétségben.
Szemétben kutat egy farkas, egy lélek sincs a városban,
Csillag hullik, becsapódik, elmosódik hangtalan.
Köd dereng fel, földöntúli fényben,
Kísértetek járnak, lebegnek a szürkeségben.
Épületek foszladoznak, akár az élőhalottak,
Sírköveket állítanak az emberek maguknak.

Részegen száguld, vágtat a szél az utcákon,
Csillagpór sziporkázik a házak felett és a házakon,
Hálni jár belém a lélek, de nem aludt már régen,
Elbarangolt, s ott bolyong most valahol a messzeségben.
Honvágyam van a lelkem után, mely szabadon kóborol.
Követném mindenhová, de hiába, nem tudom.
Élet és halál között, mindkettőt választanám,
S azon gondolkozom, mi vár életem után.

Translation:

Necropolis

The night falls, bringing death,
The light of the street lamps, gets lost in the darkness,
A wolf is searching in the trash, there is not a single soul in the city,
A star is falling, and washes away without a sound.
Fog looms, in otherworldly light.
There are ghosts moving, floating in the greyness.
The buildings are decaying, just like the undead,
The people are raising tombstones for themselves.

The wind is racing drunken on the streets,
Stardust in glistening on the top of the houses and above them,
My soul dwells in me only to sleep, but it didn’t sleep in a long time,
It’s gone and wandering, somewhere in the distance.
I’m homesick for my soul, that’s roaming free,
I’d follow it everywhere, but I’m unable.
Between life and death, I’d choose both,
And I’m thinking of what is to be come after I die.
Track Name: Nevenincs
Fák koronája égbe nő, álmok bukkanak elő,
Akár ezüstös felhő, hordja őket a szellő.

Levegőben szálnak, repülnek, madárkáknak tűnhetnek,
Erdőn kereszül vezetnek, szarvas formát öltenek,
Ösvényről letérve követed, majd' szem elöl téveszted,
Megpillantod mégegyszer, sötétségbe szökkennek.

Omladozó városok, a világ lángokban örvénylik a mélybe a túlvilágra, nincs halál után semmi, nem vár isten, se megmentő, keresgélhetsz mind hiába, megtalálni úgyse fogod azt, ami nincs és soha nem is létezett. Halhatatlan lények hanyatlanak elkerülhetetlen némán, segélykérő tekintettel. Vérrel festett tájakat bejárva láthatjuk a szépséget, mely eddig rejtve maradt, pedig ott volt mindig, s kereshettük hiába, mert amíg szemed nyitva, úgyse láthattad, s ha szemed csukva, úgy se láthatod. Felhők lebegnek odafent, te repülni tudnál, de felszállni nem engednek érzéseid. Visszagondolsz mindenre, ami téged meghatároz, a sok emlék értékét veszti, abban a bizonyos pillanatban világossá válik, hogy értelmük még akkor se, ha tulajdonítasz. Kevés fény még az alagút végén, de a sötétség titkával vonz, alámerülsz és elengeded.

Translation:

Nameless

Top of trees reach the sky, popping dreams,
Just like silver clouds, they are carried by the breeze.

Floating in the air, flying, just like little birds,
Leading through forests, in the shape of deer.
Following them off the path, almost losing sight of,
But catch another glimpse, as they leap into darkness.

Cities collapsing, the world whirls in flames to the other world, there is nothing after that to follow, there is no god waiting, no savior, you can look all you want in vain, you won’t find something that’s don’t exists, and never was. Immortal creatures fall away inescapably, mum, with their eyes calling for help. Traveling through blood painted landscapes will reveal the beauty, that was always there, but hidden, because with eyes open you can’t see it, and with eyes shut, you can’t see it anyway. Clouds float above, you could fly, but your feelings won’t let you take off. Thinking back of all the things that made you, the memories lose their value, in that moment, when everything lightens, but they don’t make sense, even if you attribute, there’s still some light at the end of the tunnel, but the darkness attracts you with its mystery, you dive in and let go.
Track Name: Felhőtlen
Az ég, a fű, a fa, az ágak,
A levelek, a kövek, és a házak,
A város, az utcák, az oszlopok,
A buszok, a sínek, a vonatok.

Az irodák, a gyárak, az üzemek,
A ruhák, a kirakatok, az üzletek.
A kémények, a háztetők, a cserepek,
A vezetékek, a drótok, a kábelek.

A padok, a kukák, a szemetek,
A tavak, a folyók, a szennyvizek,
A parkok, a negyedek, a sétányok,
A kutyák, a verebek, a galambok.

A templomok, a sírhalmok, a keresztek,
A koporsók, a halottak, a szellemek,
A kedvem, a kedélyem, az érzésem,
Az álmaim, a napjaim, az életem.

Minden felhőtlen, minden szép,
Minden rendben van, minden jó,
Amióta a világnak vége.

Translation:

Cloudless

The sky, the grass, the threes, the branches,
The leaves, the stones, and the houses,
The town, the streets, the poles,
The buses, the tracks, the trains.

The offices, the factories, the plants,
The clothes, the displays, the stores,
The chimneys, the rooftops, the tiles,
The conveyors, the wires, the cables.

The benches, the trashcans, the litter,
The lakes, the rivers, the wastewater,
The parks, the districts, the walkways,
The dogs, the sparrows, the pigeons.

The churches, the graves, the crosses,
The coffins, the dead, the spirits,
My disposition, my temperament, my feelings,
My dreams, my days, my life.

Everything cloudless, everything nice,
Everything in order, everything good,
Since the world ended.
Track Name: Sírrablás és fekete mágia
Áss fel, gyújts meg, táncolj velem.
Áss fel, gyújts meg, táncolj velem.

Áss fel, gyújts meg, táncolj velem.
Áss fel, gyújts meg, táncolj velem.

Még nincs vége!
Nincs vége.

Áss fel, gyújts meg, táncolj velem.
Áss fel, gyújts meg, táncolj velem.

Nem érdekel!
Nem érdekel!
Nem érdekel!

Translation:

Grave robbing and black magic

Dig me up, set me on fire, dance with me.
Dig me up, set me on fire, dance with me.

Dig me up, set me on fire, dance with me.
Dig me up, set me on fire, dance with me.

It’s not over!
Not over.

Dig me up, set me on fire, dance with me.
Dig me up, set me on fire, dance with me.

I don’t care!
I don’t care!
I don’t care!
Track Name: És végül, semmi
Itt egy pisztoly, benne golyó, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy kötél, rajta hurok, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy gyújtó, meg a benzin, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy penge, meg a csuklóm, találd ki, hogy mi fog történni.

Itt egy tömbház, tetején állok, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy sivatag, közepén várok, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy kocsi, száguldozok, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy láncfűrész, játszadozok, találd ki, hogy mi fog történni.

Semmi, mert meg vagyok halva, soha se éreztem magamat jobban.
Semmi, mert meg vagyok halva, soha se éreztem magamat jobban.

Itt egy vezeték, elvágom késsel, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy pohár, benne méreg, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy tenger, legmélyén úszom, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy UFO, elkezdem csapni, találd ki, hogy mi fog történni.

Itt egy járvány, nincs rá gyógyszer, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy dinamit, beteszem a számba, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy kád sav, kicsit fürdök, találd ki, hogy mi fog történni.
Itt egy sínpár, végleg ledőlök, találd ki, hogy mi fog történni.

Semmi, mert meg vagytok halva, soha se éreztem magamat jobban.
Semmi, mert meg vagytok halva, soha se éreztem magamat jobban.

Translation:

And finally, nothing

Here’s a gun, and a bullet, guess what will happen next.
Here’s a rope, and a slipknot, guess what will happen next.
Here’s a lighter and some gas, guess what will happen next.
Here’s a razor, and my wrist, guess what will happen next.

Here’s a skyscraper, I’m standing on the top, guess what will happen next.
Here’s a desert, I’m waiting in the middle, guess what will happen next.
Here’s a car, I’m speeding, guess what will happen next.
Here’s a chainsaw, I’m playing, guess what will happen next.

Nothing, because I’m dead, never felt better.
Nothing, because I’m dead, never felt better.

Here’s a wire, I cut it with a knife, guess what will happen next.
Here’s a cup, with some poison, guess what will happen next.
Here’s a sea, I’m swimming on the bottom, guess what will happen next.
Here’s a UFO, I start hitting it, guess what will happen next.

Here’s a epidemic, there is no cure, guess what will happen next.
Here’s a dynamite, I put it in my mouth, guess what will happen next.
Here’s a bathtub acid, I take a quick bath, guess what will happen next.
Here’s the train track, I lay down guess what will happen next.

Nothing, because you’re dead, never felt better.
Nothing, because you’re dead, never felt better.